เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

🤝สมาพันธ์ SME ไทย​ จับมือคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร​ บูรณาการหลักสูตร​ ส่งเสริม​เศรษฐกิจฐานราก
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดยนายแสงชัย ธีรกุลวนิช ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย​ ดร.อุดม​ธิปก​ไพร​เกษตร​ เลขาธิการ​สมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​ ดร.สมฤกษ์ ถาวรวิวัฒน์ ประธานสมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​ จังหวัดนนทบุรี และคณะ​ผู้บริหาร​สมาพันธ์​เอส​เอ็มอีไทย​ ร่วมลงนามทางวิชาการ (MOU) กับ #คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร​ นำโดย​ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ
📃โดยมีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายในเครือสมาพันธ์ SME ไทย ที่มีเครือข่ายองค์กร SME ไทย ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ รวมถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรร่วมกันกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร. พระนคร
.
📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »