เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์ ร่วม ธปท. ช่วย SMEs ผ่านแบบสำรวจการเข้าถึงมาตรการทางการเงิน
.
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการเข้าถึงมาตรการทางการเงินและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ สำหรับธุรกิจ SMEs ที่เผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อใช้ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม ต่อไป
.
ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่
https://forms.gle/uAd4DjTdptrtMXpG6

***หมายเหตุ
– กรุณาตอบแบบสำรวจ 1 ครั้ง ต่อธุรกิจ 1 แห่ง
– ปิดรับแบบสอบถามรอบเดือนกันยายน ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
.
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณณัคนางค์ NakananK@bot.or.th
หรือ คุณชนา ChanarK@bot.or.th
.
📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
: www.facebook.com/smethai.or.th
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »