เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบ…
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
.
นำโดย
นายแสงชัย ธีระกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานและประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ
รองประธานและประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน
นายนรเทพ บุญเก็บ กรรมการ และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์ กรรมการและรองเลขาธิการ ฝ่ายปฏิคม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายวีรยุทธ เชื้อไทย กรรมการ และประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ mSMEs(I’mSMEs) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาดสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายณฐวัจน์ พุทธศิริวัฒน
กรรมการบริหารและรองประธานคณะกรรมการการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางสาวปณิตา เจียมพฤกษ์วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการประชาสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จณิสตา เจียมพฤกษ์วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการประชาสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
.
โดยวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ…
1. แนะนำสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน และรับทราบแนวทางนโยบายจากท่าน
2.GI + IP
3.การค้าชายแดน
4.Franchise
เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาต่อไป…
.
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00 น.
ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 
โทร : 061 028 4009

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »