เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบ…
นายท่านทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อน SMEs ในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการฐานรากสำหรับเอสเอ็มอีรายย่อย
.
นำโดย
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางตลาดสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายศรัณย์ ธนากิจไพศาล รองเลขาธิการ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายณัชวรกานต์ ภรณ์รัฐนันท์ กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายกิตติวัชร์ เกษมใส กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายอิทธิเชษฐ์ โชควรเศรษฐกุล เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางสาวสิริยากร สัตตบุศย์กุลวรา คณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายพิชัย เอี่ยมอ่อน ผู้ช่วยเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
.
โดยวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ…
1. แนะนำสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน และรับทราบแนวทางนโยบายจากท่าน
2. มาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม
3. เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4. ความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
5. เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาต่อไป…
.
เมื่อวันพฤหัสที่ 5 ตุลาคม 2566
เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ กระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ ชั้น 11
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 
โทร : 061 028 4009

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »