เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อน SMEs ในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการฐานรากและส่งเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับเอสเอ็มอีรายย่อย
.
นำโดย
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ รองประธาน และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายณฐวัจน์ พุทธศิริวัฒน กรรมการบริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายนรเทพ บุญเก็บ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์ รองเลขาธิการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายศรัณย์ ธนากิจไพศาล รองเลขาธิการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายขจร วิชาโคตร กรรมการคณะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
.
โดยวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบ…
1. แนะนำสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกัน และรับทราบแนวทางนโยบายจากท่าน
2. มาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม
3. เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4. ความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
5. เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาต่อไป…
.
เมื่อวันจันทร์ 18 กันยายน 2566
เวลา 13:00 น.
ณ ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 2
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 
โทร : 061 028 4009

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »