เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หารือ SME D Bank เดินหน้าแก้หนี้ เติมทุน พร้อมกูรูมืออาชีพ
#สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หารือ #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เดินหน้าแก้หนี้ เติมทุน พร้อมโครงการ “SME D Coach” Up skill แรงงาน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุน ต้นทุนต่ำ
ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
โดยมี
🟢นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
🟢นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผู้ประกอบการและลูกค้าสัมพันธ์ และ
🟢นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
🟢ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุนผู้ประกอบการ mSMEs
🟢ดร.นพปฎลม์ โชคธนสิริมงคล รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด
.
📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »