เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2565 ⭐️คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยายหัวข้อ SME ไทยกับแรงงานนอกระบบ ในโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2565 👉ชี้แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนอกระบบ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจชาติ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับขีดความสามารถ ให้เข้าถึงสวัสดิการ ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ภาครัฐ จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต สร้างฐานเศรษฐกิจชาติให้เเข็งแรง โดยมี ✨คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม 77 จังหวัด และส่วนกลางกว่า 200 ท่าน 📅ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »