เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ เซนทรัลแล็ปไทย ยกระดับผู้ประกอบการเข้าถึงการรับรองมาตรฐานทั่วประเทศ​ 🇹🇭
.
🔹คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกับ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซนทรัลแล็ปไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ทั้งในส่วนของการยกระดับเครือข่าย SME ผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล
▪️ การพัฒนาตราสัญลักษณ์ ในด้านสิทธิการใช้ประโยชน์
▪️ การอบรมให้ความรู้มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ และการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่มีสมาชิกทั่วประเทศ
🤝โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นในการวางฐานราก ด้านการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน ยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ พัฒนาตรวจรับรองในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร, เครื่องดื่ม, สมุนไพร และเครื่องสำอาง โดยใช้เกณฑ์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ ดำเนินการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพผู้ตรวจประเมินในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ โดยตั้งเป้าหมายในปีแรก ไม่น้อยกว่า 300 คน และคาดว่าจะมีสินค้าของผู้ประกอบการ เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานกว่า 3,000 รายการ ซึ่งหากสามารถผ่านมาตรฐานหลัก จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 9,000 ล้านบาท ภายในปี 2566
โดยมีคณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐️ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐️นายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเอสเอ็มอีไทย
⭐️นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์ กรรมการและรองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐️นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยส่วนภูมิภาค (บริหารส่วนกลาง)
และคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐️พร้อมกับคณะผู้บริหารบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซนทรัลแล็ปไทย ร่วมพิธี
.
📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »