เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ อว. ร่วมสามสถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตรเสริมกำลังช่วยยกระดับ SMEs ไทยตั้งแต่ในรั้วการศึกษา
.
⭐️นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะกรรมการ นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด
นางสาวอินทุอร เห่วซึ่งเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประชุมความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลี
หารือแนวทาง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นกำลังช่วยยกระดับ SMEs ไทยตั้งแต่ในรั้วการศึกษา ภายใต้การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะพัฒนาร่วมกันเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ก้าวทันโลกเศรฐกิจยุคใหม่สู่การขับเคลื่อน SMEs ของประเทศต่อไป
.
📌โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย
.
✨ นายอรรถวัติ แก้วตา ผู้แทนสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
พร้อมกับ
✨ ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
✨ อาจารย์ธีระพล มลิวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
✨ ดร.วิฑูรย์ อริยะพงศ์ ผู้อำนวยการ วทิยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
.
📌ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »