เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

💕 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเตรียมขอวัคซีนเศรษฐกิจ 9 เข็ม 120 วันเปิดประเทศ 💕
.
✨ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ✨ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
✨ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ✨ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
✨ นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ ✨ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน
✨ นายนรเทพ บุญเก็บ ✨ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
✨ นางดารินทร์ หยกไพศาล ✨ กรรมการและเหรัญญิก
✨ นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ ✨ กรรมการและฝ่ายบัญชี
.
🔷 วัคซีนทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องมี mSMEs สนับสนุน 120 วันเปิดประเทศ แต่ต้องมีแผนนรองรับทั้งทางด้านวัคซีนสุขภาพ และวัคซีนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ทำการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วประเทศ เพื่อสรุปเป็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยสู้วิกฤติ COVID-19 เสนอต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องนับปี และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย รายย่อม และรายกลางจำนวนหลายล้านรายให้มีทิศทางการแก้ไขตรงกับความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ 🔷
.
📌 สิ่งที่ต้องการให้ทางรัฐบาลปรับปรุง 4 เรื่อง 📌
1️⃣ นิยามของ SME ให้แต่ละธนาคารใช้คำจัดความของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
2️⃣ แบ่งวงเงินให้แต่ละกลุ่มผู้ประกอบการอย่างชัดเจน
3️⃣ ตั้งเป้าหมายจำนวน SME แต่ละกลุ่ม เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดแต่ละธนาคารในการดำเนินการปล่อยสินเชื่อ
4️⃣ เกณฑ์การพิจารณา ควรผ่อนปรน เพราะธนาคารแห่งประเทศมีมาตรการลดการส่งเงินเข้ากองทุน
.
📌 9 มาตรการเร่งด่วนเข้าถึงแหล่งทุนและลดการว่างงานเพื่อการพัฒนา mSMEs ไทย 📌
🔷 3 มาตรการด่วนที่สุด 🔷
✅ พักต้น-พักดอก-เติมทุน
✅ สินเชื่อ Factoring ใบสั่งซื้อ-ใบกำกับภาษี mSMEs
✅ กองทุนประกันสังคม 30,000 ล้านบาท
🔷 3 มาตรการสำคัญมาก 🔷
✅ ร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม
✅ กองทุนฟื้นฟู NPLs เพื่อการพัฒนา mSMEs ไทย
✅ กองทุนนวัตกรรมเพื่อ mSMEs ไทย
🔷 3 มาตรการด่วนมาก 🔷
✅ มาตรการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจชาติ
✅ mSMEs ชุมชนสร้างสรรค์
✅ เฟรนไชส์ไทย สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจไทย
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่👉 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอบิ๊กตู่ฉีดวัดซีนทางเศรษฐกิจ 9 เข็ม เพื่อวันเปิดประเทศใน 120 วัน
.
ชมคลิป👉แถลงข่าว สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย


ติดตามข่าวสารเพื่อ​ SME​ ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย federationthaisme
https://www.facebook.com/federationthaisme
Line https://lin.ee/2clvQnQ
.
#​เพื่อน​ช่วย​เพื่อน​ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ไทย
#​สมาพันธ์​เอสเอ็มอี​ไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »