เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก ร่วมกระทรวงพาณิชย์ ดันเกษตรกรขายผลไม้ออนไลน์ สร้างยอดขายกว่า 75 ล้านบาท 🔹นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดเพจ “สุดยอดผลไม้ภาคตะวันออก” ภายใต้โครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย เป็นการสร้างโอกาสในการหาคู่ค้ารายใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดส่งออก ซึ่งเป็นตลาดหลักเพียงอย่างเดียว โดยเพจดังกล่าว จะช่วยแนะนำผลไม้ของภาคตะวันออก ช่วยกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นการซื้อขายภายในประเทศ และช่วยผลักดันให้ผลไม้ภาคตะวันออกเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น 📅โดยกิจกรรมได้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายในประเทศ เมื่อวันที่ 1–2 มี.ค.2565 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM จากห้องพราวมณี โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี 👉มีผู้ประกอบการภาคตะวันออกจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย และจัดทำเพจ “สุดยอดผลไม้ภาคตะวันออก” เพื่อเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคตะวันออกที่เข้าร่วมอบรม และยังได้นำเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าต่างประเทศ มีผู้ประกอบการภาคตะวันออกเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 30 ราย เป็นการเจรจาออนไลน์กับประเทศกัมพูชา จีน และสวิตเซอร์แลนด์ สร้างมูลค่าการเจรจาการค้า กว่า 75 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำโดย⭐️ดร.ณุกานดา กิติศุภวัฒนา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.จันทบุรี ⭐️คุณวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเอสเอ็มอีไทย ⭐️คุณสมภพ สื่อนพคุณ รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค ⭐️คุณสถาพร ฉายะโอภาส ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.นครนายก ⭐️คุณนนท์ชวัล ฉ่ำชูศรี รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม mSMEs เพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ⭐️คุณณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนนทบุรี . ขอบคุณ https://www.commercenewsagency.com/news/5006 https://www.thaipost.net/economy-news/130054/ https://www.dailynews.co.th/news/988759/ . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »