เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจับมือ UN Women ส่งเสริมความเสมอภาค สร้างมาตรฐาน SMEs สู่ระดับสากล
🔹นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ต้อนรับ UN Women Asia and the Pacific เข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ สู่มาตรฐานรางวัลในภาคธุรกิจ SMEs ที่ยกย่อง SMEs ที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี
โดยมี
👩‍💼คุณสิริพร ราธี (Programme Manager “WeEmpower Asia” Thailand, Regional Office for Asia and the Pacific, UN Women)
👩‍💼คุณพีรดา ดุลยพีรดิส (Consultant for Private sector Engagement and WEPs Coordinator, “WeEmpower Asia” Thailand, Regional Office for Asia and the Pacific, UN Women)
👩‍💼Ms.Tina Nakkarasin (Project Assistant “WeEmpower Asia” Thailand, Regional Office for Asia and Pacific, UN Women)
.
ร่วมหารือพร้อมคณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐️คุณนรเทพ บุญเก็บ ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
⭐️คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
⭐️คุณศรัณย์ ธนากิจไพศาล รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
⭐️ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุนผู้ประกอบการ mSMEs
⭐️คุณจักรพงศ์ ศิลาจารุ คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
และกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์
.
📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »