เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

🔹 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีโครงการ สนับสนุน Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด โดยออกตราสัญลักษณ์รับรอง ให้แก่ Software Provider ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ที่สมัครเข้าโครงการและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดแล้ว เสนอให้เป็นทางเลือกแก่ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชีได้นำไปใช้ในกิจการ
.
📍ฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี
.
✨ ทดลองใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรายการทางบัญชี ให้เป็นแบบ Real Time สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับกิจการได้อย่างแท้จริง
.
📌📌📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
.
📍 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่
Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »