เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕
 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »