เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ร่างประกาศแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 41 และมาตรา 42 ให้ผู้ควบคุม (DPO) ข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »