เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

มหกรรม SKILL EXPO 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม SKILL EXPO 2023

New Shade of Thai Labour

พบกับการจัดการแสดงนิทรรศการ บูธแสดงผลงานและสาธิตทักษะอาชีพ
พร้อมยกทัพโซลูชั่นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ” นำโดย..
1. คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2. คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
3. นายนิธิภัชร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4. ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำเนินรายการโดย…
คุณอุบล สุทธนะ อุปนายกสมาคมอุตสากรรมซอฟต์แวร์ไทย

 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 👉🏻 https://me-qr.com/ayam62Lq

 

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »