เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผนึกกำลังภาคตะวันออก กับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสัญจร ภูมิภาค ครั้งที่ 1

ผนึกกำลังภาคตะวันออก กับ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสัญจร ภูมิภาค ครั้งที่ 1

นำทับโดย..
– นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
– ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายนรเทพ บุญเก็บ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
– นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 
รวมพลกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออก เสริมความเข็งแกร่ง เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างยั่งยืน งานนี้ คณะกรรมการได้แสดงวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนของจังหวัดแต่ละจังหวัด โดย
– นายพิษณุ อุชุวัฒน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออก
– นายสุมิตร เขียวขจี เลขาธิการ ภาคตะวันออก
ประธานจังหวัด ภาคตะวันออกหรือตัวแทนจากประธานจังหวัด
#ขอขอบคุณพลังความทุ่มเท ความเสียสละ แรงกาย แรงใจ
#อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว
 31 สิงหาคม 2566
ณ. Naga garden ชลบุรี

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »