เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยร่วมเวทีเสวนา Sustainability Dialogue : Mission to Carbon Neutral

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยร่วมเวทีเสวนา Sustainability Dialogue : Mission to Carbon Neutral
‘โอสถสภา’ เพื่อร่วมแบ่งปันมุมมองและทิศทางนโยบายด้านความยั่งยืนจากภาครัฐ และถ่ายทอดโรดแมพด้าน “ความยั่งยืน” และเป้าหมาย “Carbon Neutral” พร้อมพลังในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายธุรกิจ เพื่อโลก-ผู้บริโภค
พบกับ
Welcome and Vision Sustainability Dialogue: Mission to Carbon Neutral โดย
▫️วรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
Sharing Session Sustainability Dialogue: Mission to Carbon Neutral โดย
▫️ปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
▫️รัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
▫️อโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
▫️ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงาน
พัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
▫️แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
▫️วรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
พิธีกร โดย พิภู พุ่มแก้วกล้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้อง เดอะ เรสซิเดนท์ 303-304 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
รับชมย้อนหลังได้ที่ช่องทาง Facebook : กรุงเทพธุรกิจ

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »