เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประชุมสัญจรภาคกลางกับโครงการประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสัญจร ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

ประชุมสัญจรภาคกลางกับโครงการประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสัญจร ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคกลาง
.
รวมพลกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง เสริมความเข็งแกร่ง เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างยั่งยืน
นำทับโดย…
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิติติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายนรเทพ บุญเก็บ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
อีกทั้งยังเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนของจังหวัดะจังหวัด นำโดย..
คุณรฏาวดี รตนชัยอุชุกร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลาง
นายฐณรัช รตนชัยอุชุกร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ..
 ร่วมมือทำงานเชิงพื้นที่กับหอการค้า YEC
พาณิชย์จังหวัดเพิ่มสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มเซลแมนจังหวัด
 มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อาทิ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย นอกเหนือจาก
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
 ต้องการให้สมาพันธ์ส่วนกลางจัดแบ่งคลัสเตอร์ธุรกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกับ
ภาครัฐ พร้อมรับประทานอาหารและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566
ณ.โรงแรมแกรนด์พระนครอยุธยา
#ขอขอบคุณพลังความทุ่มเท ความเสียสละ แรงกาย แรงใจ
#อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น อยู่ยาว
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพื่อ SME ได้ที่
Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ
 
โทร : 061 028 4009

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »