เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📣 ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ “สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ ทั้ง SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ✅ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ✅ อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี ✅ ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี ✅ ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี 👩‍💼สำหรับหลักประกันการกู้สามารถใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร โฉนดที่ดิน ที่ดินและอาคาร คอนโดมีเนียม หรือจะเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงิน (กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท) 📌สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดข่าว > https://www.gsb.or.th/news/pr-news-26-04-65/ #สินเชื่อGSBSMEsเต็มสุขเต็มสิบ #GSBsocialbank #GSBsociety

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »