เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

🛡SME จะรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างไร 💡หาคำตอบได้ใน งานสัมมนา Cybersecurity Awareness สำหรับ Crowdfunding Issuer และผู้ประกอบการ SME โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ . 📅ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ⏰เวลา 08.30 – 12.00 น. 💻ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting . 📍 ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.office.com/r/rLaC8N7Y8a . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #อยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นอยู่ยาว #กลต. #SME

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »