เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢 คณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าพบผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย . 📅 2 กุมภาพันธ์ 2565 . ⭐️นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมี ⭐️นายนรเทพ บุญเก็บ กรรมการและฝ่ายกฎหมาย ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs ⭐️นายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเอสเอ็มอีไทย ⭐️นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด ⭐️นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ⭐️นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์ กรรมการและรองเลขาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค . เข้าพบ ⭐️ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ในด้านการผลิต, คูปองสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับขีดความสามารถของ SMEs 🇹🇭 . พร้อมทั้งเยี่ยมชม โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร ICOS สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »