เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

“สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิดและความเสมอภาค ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด”
📣 มาร่วมยกระดับธุรกิจกับโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
***********************************
⚖️ ขอเรียนเชิญ องค์กรภาคธุรกิจ SME ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม #โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565💻📌📌
⭐️ โดยองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จะได้รับจะได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี
สำหรับองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นฟรี !! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนใคร🎊
⭐️มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
***********************************

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »