เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢 เรียน ท่านผู้ประกอบการ SMEs . 📌 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัญหาในการประกอบธุรกิจ และความต้องการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . 👉 ทาง google form https://cutt.ly/AWXr7ep หรือ QR-Code จากภาพ . ❤️โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงแนวทางการให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้นในอนาคต . 🙏 คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »