เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

📢 เปิดบ้านวศ. บอกต่อ SMEs “มาตรฐานรับรองบุคลากรในระดับสากล” . 🔹 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับรองบุคลากร ในสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฎิบัติการ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตามข้อกำหนดของแต่ละสาขา โดยให้ความสำคัญที่ 👉ความสามารถ (Competence-based) 👉การนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสามารถบุคลากร และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง . โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ✔️กฎหมายและสัญญา ✔️ความรับผิดชอบในการตัดสินรับรอง ✔️การจัดการความเป็นกลาง ✔️การเงินและความรับผิดชอบ . ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสมัครได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หัวข้องานบริการ 👉https://pcst.dss.go.th/ 👉www.dss.go.th กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 👉blpd.dss.go.th . 📌 ติดตามข่าวสารเพื่อ SME ได้ที่ Facebook : สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย SME Thai : www.facebook.com/smethai.or.th Line สมาพันธ์ฯ : https://lin.ee/2clvQnQ #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

แชร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Translate »