ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์

พิมพ์
NewsbynewWeb
ฮิต: 2646

 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการในสถานประกอบการของท่าน

 

 

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย