ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์

 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการในสถานประกอบการของท่าน

 

 

cat2020