มาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด 19

 

 

 

รวบรวมมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด 19 

 

- มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย

- มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

- มาตรการช่วยเหลือ SMEs เพื่อเยียวยาธุรกิจและรักษาการจ้างงาน

- การให้สินเชื่อใหม่ หรือสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ

 

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

ข่าวสารเพื่อ SME มีอีกเพียบ ที่

Facebook https://goo.gl/dfNHdv

Line OA สมาพันธ์ SME ไทย https://lin.ee/2clvQnQ

 

cat2020