ประกาศคำสั่งข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน

 

 

ประกาศคำสั่งข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน

 

📌ให้บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้า ได้แก่ 

-ผู้ขนส่งอาหาร

-ยา เวชภัณฑ์ 

-เครื่องมือแพทย์ 

-สินค้าอุปโภคบริโภค 

-ผลผลิตการเกษตร 

-น้ำมันเชื้อเพลิง 

-พัสดุไปรษณีย์ หนังสือพิมพ์ 

-สินค้านำเข้าหรือส่งออก 

-ขนส่งเที่ยวเปล่าหรือตู้สินค้าเปล่า 

 

ให้แสดงเอกสารดังนี้ต่อเจ้าหน้าที่ 

-บัตร ปชช 

-ใบขับขี่ 

-บัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน

-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 

📌การขนส่งสินค้าทางถนนบริเวณด่านพรมแดนให้แต่ละประเทศกำหนดพื้นที่ขนถ่ายสินค้าของประเทศตนเองแล้วให้พนักงานขับรถนำรถข้ามมาขนถ่ายสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้วขับกลับออกไปโดยเร็ว หลังจากนั้นให้รถขนส่งสินค้าภายในประเทศของแต่ละประเทศขนสินค้าไปปลายทางต่อไป

 

 ชมเนื้อหาข่าวได้ที่

 http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?Isveiw=1&id=143

 

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

ข่าวสารเพื่อ SME มีอีกเพียบ ที่

Line OA สมาพันธ์ SME ไทย https://lin.ee/2clvQnQ

Facebook https://goo.gl/dfNHdv

 

cat2020