มาตรการสินเชื่อธนาคารออมสิน สำหรับผู้ประสบภัยโควิด 19

 

 

มาตรการสินเชื่อธนาคารออมสิน สำหรับผู้ประสบภัยโควิด 19

 

- สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

- สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

 

#เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

ข่าวสารเพื่อ SME มีอีกเพียบ ที่

Facebook https://goo.gl/dfNHdv

Line OA สมาพันธ์ SME ไทย https://lin.ee/2clvQnQ

 

cat2020