โอกาสดีทางธุรกิจ ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 9 หมื่นแห่ง

โอกาสดีทางธุรกิจ ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 9 หมื่นแห่ง

  

 

ธนาคารกรุงไทย เผยโอกาสดีทางธุรกิจ หลังผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เกือบ 9 หมื่นแห่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบโครงการครึ่งหนึ่งประกวดราคาผ่าน e-bidding แนะผู้ประกอบการจัดเก็บข้อมูลมาปรับใช้วางแผนกลยุทธ์... 

 

วันที่ 28 ก.พ.62 ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการทำบทวิจัยเรื่อง "ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับโอกาสทางธุรกิจ" พบว่า การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เกือบ 90,000 หน่วยงาน ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย ถือเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของผู้ประกอบการ

โดยหน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีงบในการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท จำนวนกว่า 5 ล้านโครงการ ผ่านการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มูลค่ารวมกว่า 5 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นประเภทซื้อและจ้างก่อสร้าง และเป็นโครงการที่มีขนาดไม่เกิน 10 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ SME 

ดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน Global Business Development and Strategy กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์การแข่งขันในพื้นที่ต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างในอดีตที่ประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ด้วยการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนผู้ขอรับเอกสารการประกวดราคา จำนวนผู้ยื่นเอกสาร ราคากลาง ราคาที่ชนะการประมูล วิเคราะห์จำนวนโครงการและส่วนต่างราคา ย้อนหลังไป 1 ปี เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลกับพื้นที่อื่น

"การดูข้อมูลต่างๆ และทำการเปรียบเทียบ ทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดน่าจะมีงานเข้าประมูลเพิ่มขึ้นบ้าง โดยดูได้จากการเติบโตของงบประมาณและจำนวนโครงการ ส่วนความรุนแรงของการแข่งขัน สามารถพิจารณาจากส่วนต่างของราคา ระหว่างราคากลางที่ตั้งไว้ กับราคาที่ชนะการประกวดราคา หากส่วนต่างราคายิ่งมาก เท่ากับการแข่งขันยิ่งสูง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของปริมาณงานหรือเม็ดเงิน ที่สำคัญสามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประกวดราคางานภาครัฐในครั้งต่อๆ ไป"

 

Super User