ค่าลงทะเบียน

สมาชิกวิสามัญ (ผู้ประกอบการ) ต่อปี 500
สมาชิกทั่วไป ฟรี

วิธีการจ่ายเงิน

เลขบัญชี 807-3-63123-8
ธนาคารยูโอบี สาขา ถนน พระราม 9
ชื่อบัญชี สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ลงทะเบียน

     
1 ส่วนข้อมูลส่วนตัว

2 ข้อมูลสำหรับติดต่อ

3 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

4 ส่วนข้อมูลนิติบุคคล

5 ข้อมูลของธุรกิจ

6 ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิก

7 เอกสารแนบ

8 ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ

9 ชื่อผู้ใช้งาน