ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยประจำจังหวัด

เปิดการค้าบาห์เรน

อบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงสมาพันธ์ SME ไทยรุ่นที่ 3

สำหรับใช้ทดสอบ

กิจกรรมเครือข่ายสมาพันธ์